top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij Morliterm hechten we veel belang aan de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we ze beschermen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt via onze website of andere communicatiekanalen. Dit kunnen onder meer uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens zijn.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt, zoals het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van uw bestellingen of het verstrekken van informatie over onze producten en diensten. We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij dit nodig is om aan uw verzoek te voldoen of zoals vereist door de wet.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We gebruiken bijvoorbeeld versleutelingstechnologieën om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en we beperken de toegang tot uw gegevens tot geautoriseerd personeel dat deze gegevens nodig heeft om hun taken uit te voeren.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden of vragen om de beperking van het gebruik van uw gegevens. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of als u gebruik wilt maken van uw rechten.

Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u gebruik wilt maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

info@bathroomheaven.be

bottom of page